Banská Bystrica

Predsedníctvo

Funckia Meno a Priezvisko
Predseda Dagmar Lapšanská
Podpredseda PaedDr. Ľubica Dobrotová
Tajomník Mgr. Tatiana Kréthová
Hospodár Mgr. Ingrid Ďurčíková
Kronikár Mgr. Mária Dianová

 

Kontakt

Meno a Priezvisko Mail Telefón / mobil
Dagmar Lapšanská n/a +421905835546
PaedDr. Ľubica Dobrotová ldobrotova137@gmail.com +421907832287
Mgr. Tatiana Krethová tatianakrethova@gmail.com +421904592662
Mgr. Ingrid Ďurčíková cipka.d@azet.sk +421903507517
Mgr. Mária Dianová maria.dianova@gmail.com +421903504066

 

Plán činnosti

SK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021
EN 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021

Výročná správa

SK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
EN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pozvánky na zasadnutia

n/a

Zápisnice

n/a

Pozvánky na podujatia

Pedagogické dni