Košice

Predsedníctvo

Funkcia Meno a Priezvisko
Predseda PaedDr. Marianna Jamborová, PhD.
Tajomník PaedDr. Elena Krempaská
Hospodár Mgr. Silvia Bošnovičová

 

Kontakt

Meno a Priezvisko Mail Telefón/Mobil
PaedDr. Marianna Jamborová, PhD. jamborova.marianna@atk.sk +421907900102 +421907215806
PaedDr. Elena Krempaská krempaska.elena@atk.sk +421907900104
Mgr. Silvia Bošnovičová ipelska10@netkosice.sk +421903147093
Ing. Katarína Lukáčová katka.lukacova10@gmail.com +421903637406
PhDr. Jarmila Sobotová jarmila.sobotova@gmail.com +421907949105

 

Plán činnosti

SK 2009 2010  2011  2012 2013 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EN  2009 2010  2011  2012 2013 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Výročná správa

SK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
EN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 

Pozvánky na zasadnutia

n/a

Zápisnice

n/a

 

Semináre

31.01.2017 – ODBORNÝ SEMINÁR V KOŠICIACH / pdf – Zdravotné cvičenia detí predškolského veku – projekt Zdravý chrbátik so zameraním na správne držanie tela, web http://zdravachrbtica.sk/velky-seminar-pre-materske-skoly-v-kosiciach/