featured-image

Počet návštev

  • 21670Spolu:
  • 34Dnes:

Kontakt

SV OMEP
Materská škola
Jurkovičova 17
080 01 Prešov

Bankové spojenie:
VÚB Prešov, č.ú 39432062/0200

IČO:
30812593

Prekladač

    Translate to: