Archív stránky

Svetový deň hier 28. 5.

Svetový deň hier 28. 5 Svetový deň hier Svetový deň hier pokyny

Uverejnené v Uncategorized

Aktivity a činnosti podporujúce výchovu a vzdelávanie detí v materskej škole (Príspevky z celoslovenského seminára)

Diagnostikovanie grafomotorickych zrucnosti deti Socialno-emocionalny rozvoj deti Tvoriva dramatika v materskej skole Zeleninkove sialenstvo

Uverejnené v Uncategorized

Otvorený list ministrovi školstva vo veci financovania materských škôl

Otvorený list ministrovi školstva vo veci financovania materských škôl (pdf)  

Uverejnené v Uncategorized

Stanovisko Ministerstva školstva,vedy, výskumu a športu SR

PDF

Uverejnené v Uncategorized

Lesná pedagogika v podmienkach materskej školy 24.-25.9.2020

Pozvánka (pdf) Prihláška  

Uverejnené v Uncategorized

Dieťa v modernom svete (Príspevky z konferencie)

  Kozmo Nadanie v predškolskom veku Pedagogické diagnostikovanie detí v MŠ Telesné zaťaženie detí v MŠ Včasná logopedická intervencia      

Uverejnené v Uncategorized

Možnosti outdoorovej edukácie v predprimárnom vzdelávaní ZOBER MA VON (nekonferenčný zborník)

Uverejnené v Uncategorized

OUTDOOR EDUCATION

OUTDOOR EDUCATION Outdoor Education – Take me out project

Uverejnené v Uncategorized

Celoslovenský odborný seminár v Nových Zámkoch – prihlasovanie

Pozvánka Anotácie Prihláška

Uverejnené v Uncategorized

Výtvarná prezentácia detí materských škôl 6. novembra 2019

Výtvarná prezentácia detí materských škôl, ktorá sa uskutocní dna 6. novembra 2019 o 13.30 h. vo výstavnej sieni Vlastivedného múzea v Hlohovci

Uverejnené v Uncategorized